Bouwkundige vooropnames

Wanneer er gebouwd wordt, bestaat de kans dat er schade ontstaat aan de aangrenzende bebouwingen. Met een bouwkundige vooropname worden deze bebouwingen en de reeds bestaande gebreken nauwkeurig vastgelegd in een vooropnamerapport. Dit gebeurt met foto’s aangevuld met een omschrijving.

Een vooropnamerapport kan behulpzaam zijn bij eventuele schadeclaims en kan discussies bij een ontstane schade voorkomen.
Schade ontstaan door bouwwerkzaamheden voorkomen